8 பெட்டி மைக்ரோவேவ் கொள்கலன் மூடி பிளாஸ்டிக் ஊசி அச்சு மெல்லிய சுவர் மைக்ரோ